Pravila nagradne igre "Slot turnir"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) društvo Interigre d.o.o. , Karlovačka cesta 36b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) koje zastupa direktor Samed Hadžiaganović i prokurist Milan Krnić, dana 03.06.2020. donijelo je: 

PRAVILA PROMOTIVNIH TURNIRA U IGRI NA SREĆU
„Slot Turnir - Reel Tournament“

Članak 1.
(1) Naziv Turnira je: „Slot Turnir - Reel Tournament“
(2) Priređivač turnira je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb,OIB: 57930981912
(3) Svrha priređivanja turnira je promidžba automat klub Admiral Platinum, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Turnir se održava od 25.06.2020. do 27.08.2020. godine.
(5) Turnir se održava na području grada Splita, u Admiral Platinum, Domovinskog rata 49a, 21 000 Split. 

OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA
Članak 2.
(1) Pravila turnira u daljnjem tekstu: Pravila, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača turnira https://www.facebook.com/pg/admiralautomatklub/ te Web stranice https://www.admiral.hr/automatklub/ prije početka priređivanja turnira.

UVJETI SUDJELOVANJA
Članak 3.
(1) U turniru može sudjelovati svaka punoljetna osoba koja se registrira za sudjelovanje u turniru najkasnije do prije početka održavanja svakog pojedinog turnira ili ukoliko vrsta turnira dopušta kasnu registraciju
(2) Svaki sudionik turnira svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatosti prihvaćanje ovih Pravila.
(3) U turniru nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji,supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa Priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga automat kluba i boravka u prostoru automat kluba.
(4) Minimalni broj sudionika po kolu je 4.

SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI
Članak 4.
Svaki sudionik sudjelovanjem u Turniru prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje Priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV, radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapisa o njegovom sudjelovanju i/ili dobitniku u turniru bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video zapise.

ODVIJANJE TURNIRA
Članak 5.
Turnir se odvija na sljedeći način: 
„Slot Turnir – Reel Tournament“ je besplatan turnir u kojem uz pravovremenu prijavu mogu sudjelovati svi gosti u automat klubu
Igrač ima pravo na samo jedno sudjelovanje na pojedinom turniru, te ponovno sudjelovanje na istom turniru („re- entry“) nije dozvoljeno
Minimum igrača po krugu je 4
Turnir se održava na, od priređivača, unaprijed zadanim aparatima
Turnir se igra u virtualnim kreditima na zadanom aparatu 
Trajanje jednog kvalifikacijskog kruga je 5 minuta, a odbrojavanje je prikazano na zadanom aparatu 
Održati će se 6 kvalifikacijskih krugova po 5 minuta
Svi igrači počinju sa 0 (nula) kredita s ciljem postići što veći broj kredita unutar zadanog vremenskog perioda
6 (šest) najboljih rezultata, odnosno pobjednik iz svakog kvalifikacijskog kruga sudjeluje u finalnom krugu turnira
U slučaju da je broj kvalifikacijskih krugova manji od 6 u finalni krug ide pobjednik iz svakog odigranog kvalifikacijskog kruga i najbolji drugoplasirani po broju osvojenih bodova
Broj drugoplasiranih koji ulaze u finalni krug ovisi o broju odigranih kvalifikacijskih krugova
Trajanje finalnog kruga je 5 minuta, a odbrojavanje je prikazano na zadanom aparatu
Svi igrači finalnog kruga počinju sa 0 (nula) kredita s ciljem postići što veći broj kredita unutar zadanog vremenskog perioda 
• Prva 3 igrača sa najvećim završnim iznosom kredita na kraju finalnog kruga osvajaju nagrade:
1. Prvo mjesto se nagrađuje sa 600,00 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na aparatima za igre na sreću 
2. Drugo mjesto se nagrađuje sa 300,00 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na aparatima za igre na sreću 
3. Treće mjesto se nagrađuje sa 150,00 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na aparatima za igre na sreću 

RASPORED TURNIRA
Članak 6. 
U automat klubu Admiral Platinum u periodu od 25.06.2020. do 27.08.2020., svakog četvrtka održavaju se turniri sa nagradama od 600,00 kn, 300,00 kn i 150,00 kn iskoristivim na aparatima za igre na sreću 
DAN DATUM VRIJEME ODRŽAVANJA VRIJEME FINALA VRSTA TURNIRA BUY-IN
ČETVRTAK 25.06.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
ČETVRTAK 02.07.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
ČETVRTAK 09.07.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
ČETVRTAK 16.07.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
ČETVRTAK 23.07.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
ČETVRTAK 30.07.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
ČETVRTAK 06.08.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
ČETVRTAK 13.08.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
ČETVRTAK 20.08.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
ČETVRTAK 27.08.2020. 19:00 – 21:00 21:00 – 21:05 SLOT TURNIR 0,00 KN


PREKID TURNIRA
Članak 7.
Turnir se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu turnira biti će obaviješteni putem Facebook stranice Priređivača turnira https://www.facebook.com/pg/admiralautomatklub/ te Web stranice https://www.admiral.hr/automatklub/.

OSTALE ODREDBE

Članak 8.
Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost. 

Članak 9. 
U slučaju spora između igrača i Priređivača ovog turnira, nadležan je sud u Zagrebu.