Pravna obavijest

Sav sadržaj koji je objavljen na ovoj Internet stranici je informativnog karaktera kojemu je cilj omogućiti igračima da donose informirane odluke o svom sudjelovanju u igri. Sadržaj je dozvoljeno pregledavati i koristiti isključivo za vlastite potrebe i na vlastitu odgovornost. Strogo je zabranjena svaka promjena, prepisivanje i ponovna objava, kao i reprodukcija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe bez prethodne pismene suglasnosti Interigre d.o.o.


U slučaju dozvoljene upotrebe sadržaja, moraju se zadržati sve oznake autorskog prava i prava vlasništva, kao i druge obavijesti i upozorenja.  Interigre d.o.o. kao i njegov vlasnik nisu odgovorni za bilo kakve donesene odluke, financijske ili druge prirode, a na osnovu informacija, savjeta, uputstava i linkova na neke od Internet stranica koji se mogu pronaći na ovoj Internet stranici.


Interigre d.o.o. ne može garantirati potpunu točnost informacija koje se nalaze na Internet stranici, kao niti točnost informacija koje su prikupljene iz drugih izvora i objavljene na ovoj Internet stranici. Interigre d.o.o. može sve sadržaje mijenjati bilo kada, bez obveze obavještavanja korisnika i ne odgovaraju za posljedice prouzročene izmjenama.

Savjeti za uspješnije igranje i opisi igara na sreću nisu profesionalni savjeti i ne možemo garantirati njihovu potpunu točnost. Isti su osnovani na osobnim stajalištima i dojmovima te su predviđeni za rekreativno igranje. Interigre d.o.o. (Admiral i Platinum Casino) ne pruža usluge igranja na svojoj Internet stranici.


Isto tako Interigre d.o.o. nije odgovorno za eventualno privremeno ne funkcioniranje stranice.


Zahvaljujemo se na korištenju stranice.