Politika privatnosti

Ovim općim pravilima trgovačkog društva INTERIGRE d.o.o. Zagreb, Karlovačka cesta 36B, OIB: 57930981912 (dalje u tekstu INTERIGRE), kao priređivača igara na sreću u casinima, automat klubovima i uplatnim mjestima kladionica uređuju se pravila za prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka klijenata, postupak registracije klijenata u NBS sustav koji se koristi za sklapanje ugovora za igre na sreću u poslovnicama priređivača, kao i priređivanje igara na sreću u poslovnicama.    

OPĆA PRAVILA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Za potrebe izvršavanja zakonski obaveza, kao i pružanja naših usluga prikupljamo određene osobne podatke o Vama kao našim klijentima. 

Vaša privatnost je od iznimne važnosti za trgovačko društvo INTERIGRE d.o.o. i u tu svrhu u nastavku ovog teksta se objašnjava na koji način se prikupljaju, obrađuju, čuvaju te koriste Vaši osobni podaci.

Osobni podatci, za potrebe ovog teksta, su svi oni podatci temeljem kojih se može, izravno ili neizravno, utvrditi identitet pojedinca. Svi prikupljeni osobni podaci koriste se prvenstveno u svrhu sudjelovanja u igrama na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i podzakonskim aktima koji uređuju područje igara na sreću, pružanja i unapređenja usluga koje INTERIGRE nudi svojim klijentima, kao i boljeg razumijevanja njihovih potreba, te u svrhu izvršavanja naših zakonskih obaveza prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Klijent označava svaku fizičku osobu koja pristupi u poslovnice društva INTERIGRE s namjerom sudjelovanja u igrama na sreću ili korištenja bilo koje druge usluge društva INTERIGRE koje zahtijevaju prikupljanje i obradu osobnih podataka, te predstavlja ispitaniku u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka od 27.04.2016. (EU 2016/679).

Smatra se da postoji obveza za izvršenje ugovora ukoliko klijent/ispitanik nije postavio zahtjev za zatvaranje računa te primjerice, ali ne ograničeno na, klijent/ispitanik ima otvoren NBS račun, klijent/ispitanik na svojem NBS računu ima bilo kakvo potraživanje ili dugovanje prema priređivaču igara na sreću za isplatu iznosa ili duga, klijent/ispitanik vrši aktivnosti po NBS računu i dr.

INTERIGRE kao voditelj obrade osobnih podataka, prije prikupljanja Vaših osobnih podataka, pruža slijedeće informacije u skladu sa čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka od 27.04.2016. (EU 2016/679):

1.  Voditelj obrade osobnih podataka:
INTERIGRE d.o.o. Zagreb, Karlovačka cesta 36b, OIB: 57930981912, 
mail: zop@admiral.hr,  tele: 01/2902-120 

2.  Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
Adresa :INTERIGRE d.o.o. Službenik za zaštitu osobnih podataka, 
Karlovačka cesta 36b,  10000 Zagreb
mail: zop@admiral.hr,  tele: 01/2902-120

3.  Osobni  podaci koji se prikupljaju i pravna osnova prikupljanja
3.1. Osobni  podaci koji se prikupljaju u Casinima 

3.1.1. INTERIGRE temeljem zakonskih obaveza propisanih Zakonom o igrama na sreću, Zakonom o zaštiti novčarskih institucija, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obvezan je prikupljati slijedeće osobne podatke:

ime i prezime, 
prebivalište, 
datum i mjesto rođenja, 
broj identifikacijske isprave, broj i naziv izdavatelja isprave
datum i vrijeme ulaska u casino.
snimke sustava video nadzora
Osobni identifikacijski broj (OIB)
kopiju ili scan identifikacijskog dokumenta 

Ovi podaci se čuvaju na rok koji je propisan pojedinim zakonom tj. na rok od minimalno 10 godina, te će se po proteku tog roka izbrisati. Ovi osobni podaci prikupljaju se po zakonskoj osnovi, te u slučaju da klijent odbije pružiti prije navedene osobne podatke nije u mogućnosti koristiti usluge td INTERIGRE, pristupiti u prostor casina i sudjelovati u igrama na sreću. 

3.1.2. U našim poslovnicama temeljem privole ispitanika, zbog potrebe ispunjenja ugovora kao i pojedinačne i sigurne identifikacije korisnika INTERIGRE može prikupljati slijedeće osobne podatke:
   
spol
vaše kontakte (e-mail adresu, broj telefona, fax-a, mobitela)
podatke o sudjelovanju u igrama na sreću 

Ovi podaci se čuvaju na rok koji je potreban za izvršenje ugovora, te će se po proteku tog roka izbrisati. Također, podaci će se izbrisati u slučaju da klijent izričito (npr e-mailom, usmeno, pisano) ili konkludentno (brisanjem svojeg računa) povuče svoju privolu za prikupljanje osobnih podataka navedenih u ovom članku.

Ovi osobni podaci prikupljaju se temeljem privole ispitanika, zbog potrebe izvršenja ugovora te u slučaju da ispitanik odbije pružiti prije navedene osobne podatke ispitanik je u mogućnosti  koristiti usluge td INTERIGRE d.o.o. - pristupiti u prostor casina i sudjelovati u igrama na sreću. 

3.1.3. Temeljem izričite privole klijenta, kao i zbog potrebe ispunjenja ugovora i pojedinačne i sigurne identifikacije korisnika,  INTERIGRE prikuplja i obrađuje posebnu kategoriju osobnih podataka - Scan otiska prsta koji se na temelju karakterističnih točaka pretvara u predložak koji se matematičkim algoritmima obrađuje i unosi u bazu podataka. 

Bitno je istaknuti da se slike otisaka ne pohranjuju nakon skeniranja, već se na temelju karakterističnih točaka pretvaraju u jedinstveni kod, te nakon generiranja koda nije moguće ponovno kreirati sliku otiska prstiju niti ju koristiti za bilo koji drugu svrhu ili prenijeti u neki drugi sustav. 

Ovi osobni podaci koriste se za kontrolu i praćenje ulaska u poslovnice, zaštitu maloljetnika, sudjelovanje u igrama na sreću, cashless sistem igre, te program korištenja bonus sustava nagrađivanja te predstavljaju jedinstveni identifikator koji služi za pojedinačno i sigurno identificiranje korisnika usluge, prenošenje kredita između različitih platformi i/ili poslovnica i autorizaciju sudjelovanja u igrama na sreću.

U slučaju da klijent ne želi dati privolu za davanje biometrijskih podataka umjesto korištenja scan otiska prsta, omogućeno mu je, prema vlastitom izboru, korištenje privjeska koji funkcionira temeljem RFID i NFC tehnologije (token) ili pisanih potvrda o visini kredita  (tiketa). 

Temeljem izričite privole klijenta, kao i zbog potrebe ispunjenja ugovora i pojedinačne i sigurne identifikacije korisnika INTERIGRE d.o.o. prikupljaju i obrađuju posebnu kategoriju osobnih podataka – fotografiju ispitanika. Ovaj biometrijski podataka uzima se za potrebe identifikacije igrača, kontrolu i praćenje ulaska u poslovnice i ispunjavanje zakonskih obaveza voditelja obrade.

Ovi podaci se čuvaju na rok koji je potreban za izvršenje ugovora, te će se po proteku tog roka izbrisati. U slučaju da ne postoji izričit zahtjev klijenta/ispitanika za zatvaranje računa smatra se da postoji obveza voditelja obrade prema ispitaniku za izvršenje ugovora ukoliko primjerice, ali ne ograničeno na klijent/ispitanik ima otvoren NBS račun, klijent/ispitanik na svojem NBS računu ima bilo kakvo potraživanje ili dugovanje prema priređivaču igara na sreću za isplatu iznosa ili duga, klijent vrši aktivnosti po NBS računu.  Također, podaci će se izbrisati u slučaju da klijent izričito (npr e-mailom, usmeno, pisano) ili konkludentno (brisanjem svojeg računa) povuče svoju privolu za prikupljanje osobnih podataka navedenih u ovom članku. 

Osobni podaci ispitanika uređeni u ovom poglavlju prikupljaju se temeljem privole ispitanika, zbog potrebe izvršenja ugovora i pojedinačne i sigurne identifikacije korisnika te u slučaju da ispitanik odbije pružiti prije navedene osobne podatke ispitanik je u mogućnosti koristiti usluge td INTERIGRE d.o.o. - pristupiti u prostor casina i sudjelovati u igrama na sreću. 

3.2. Osobni podaci koji se prikupljaju u Automat klubovima i kladionicama

3.2.1. Ukoliko klijent/ispitanik odluči izvršiti registraciju u NBS sustav u poslovnicama – automat klubovima i kladionicama (popis poslovnica je prilog ovom dokumentu, a u svrhu priređivanja igara na sreću i zbog potrebe ispunjenja ugovora, kao i pojedinačne i sigurne identifikacije korisnika, a temeljem privole ispitanika INTERIGRE može prikupljati slijedeće osobne podatke:

ime i prezime, 
prebivalište, 
datum i mjesto rođenja, 
osobni identifikacijski broj, 
broj identifikacijske isprave, broj i naziv izdavatelja isprave
Osobni identifikacijski broj (OIB)   
spol
vaše kontakte (e-mail adresu, broj telefona, fax-a, mobitela)
kopiju ili scan identifikacijskog dokumenta 
podatke o sudjelovanju u igrama na sreću 

Osobni podaci navedeni u ovom članku pravilnika prikupljaju temeljem izričite privole ispitanika isključivo u slučaju ako klijent/ispitanik odluči registrirati se u NBS sustav. U slučaju da klijent ne izvrši registraciju u NBS sustav nikakvi osobni podaci se ne prikupljuju niti obrađuju, te je u svim poslovnicama klijentima omogućeno sudjelovanje u igrama sa sreću bez registracije u NBS ili On-line sustave.
 
Osobni podaci navedeni u ovom članku Pravilnika čuvaju se na rok koji je potreban za izvršenje ugovora, te će se po proteku tog roka izbrisati. U slučaju da ne postoji izričit zahtjev klijenta/ispitanika za zatvaranje računa smatra se da postoji obveza za izvršenje ugovora ukoliko primjerice, ali ne ograničeno na klijent/ispitanik ima otvoren NBS račun, klijent/ispitanik na svojem NBS računu ima bilo kakvo potraživanje ili dugovanje prema priređivaču igara na sreću za isplatu iznosa ili duga, klijent/ispitanik vrši aktivnosti po NBS računu. Također, podaci će se izbrisati u slučaju da klijent/ispitanik izričito (npr e-mailom, usmeno, pisano) ili konkludentno (brisanjem svojeg računa) povuče svoju privolu za prikupljanje osobnih podataka navedenih u ovom članku, ali u tom slučaju ispitanik možda više neće biti u mogućnosti koristiti NBS sustav.

3.2.2. Temeljem izričite privole klijenta, kao i zbog potrebe ispunjenja ugovora i pojedinačne i sigurne identifikacije korisnika INTERIGRE prikuplja i obrađuje posebnu kategoriju osobnih podataka - Scan otiska prsta koji se na temelju karakterističnih točaka pretvara u predložak koji se matematičkim algoritmima obrađuje i unosi u bazu podataka. 

Ovi osobni podaci koriste se za kontrolu i praćenje ulaska u poslovnice, zaštitu maloljetnika, sudjelovanje u igrama na sreću, cashless sistem igre, te program korištenja bonus sustava nagrađivanja te u osnovi predstavljaju jedinstveni identifikator koji služi za pojedinačno i sigurno identificiranje korisnika usluge, prenošenje kredita između različitih platformi i/ili poslovnica i autorizaciju sudjelovanja u igrama na sreću

U slučaju da klijent ne želi dati privolu za davanje biometrijskih podataka umjesto korištenja scan otiska prsta, omogućeno mu je, prema vlastitom izboru, korištenje privjeska koji funkcionira temeljem RFID i NFC tehnologije (token) ili korištenje pisanih potvrda o ostvarenom dobitku „tiketa“. 

Ovi podaci se čuvaju na rok koji je potreban za izvršenje ugovora, te će se po proteku tog roka izbrisati. U slučaju da ne postoji izričit zahtjev klijenta/ispitanika za zatvaranje računa smatra se da postoji obveza za izvršenje ugovora ukoliko primjerice, ali ne ograničeno na klijent/ispitanik ima otvoren NBS račun, klijent/ispitanik na svojem NBS računu ima bilo kakvo potraživanje ili dugovanje prema priređivaču igara na sreću za isplatu iznosa ili duga, klijent vrši aktivnosti po NBS računu.  Također, podaci će se izbrisati u slučaju da klijent izričito (npr e-mailom, usmeno, pisano) ili konkludentno (brisanjem svojeg računa) povuče svoju privolu za prikupljanje osobnih podataka navedenih u ovom članku. 

Osobni podaci ispitanika uređeni u ovom poglavlju prikupljaju se temeljem privole ispitanika, zbog potrebe izvršenja ugovora i pojedinačne i sigurne identifikacije korisnika te u slučaju da ispitanik odbije pružiti prije navedene osobne podatke ispitanik je u mogućnosti  koristiti usluge td INTERIGRE d.o.o. - pristupiti u poslovnice td INTERIGRE d.o.o. i sudjelovati u igrama na sreću na prije opisani način. 

3.3. Videonadzor 

Temeljem zakonske obveze i u svrhu osiguranja sigurnosti radnika, klijenata, zaštite legitimnih interesa voditelja obrade videonadzor može biti postavljen na ulazu i oko perimetra hotela, recepciji, mjenjačnicama, kuhinjskim prostorijama, poslovnicama u kojima se priređuju igre na sreću. Videozapisi se pohranjuju na samostalnim tvrdim diskovima na svakoj lokaciji, a pristup se pruža vanjskim zaštitarskim tvrtkama. Videozapisi se mogu čuvati najviše 6 mjeseci.

4. Svrha i obrada osobnih podataka:

Podaci se obrađuju pošteno i zakonito, te se ne prikupljaju u većem opsegu nego li je to potrebno. 

Osobne podatke Klijenta INTERIGRE prikuplja i obrađuje u slučajevima određenim zakonom u svrhu izvršavanja zakonskih ili ugovornih obveza INTERIGRE, i/ili uz privolu Klijenta u svrhu za koju je dao privolu i/ili u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora sklopljenog između Klijenta i INTERIGRE, kao i u drugim slučajevima određenim zakonom.

Prikupljeni osobni podaci koriste se za:

pružanje naših usluga/izvršenje ugovora
identifikacijske svrhe i provjere
statističke analize i istraživanje
regulatornu i zakonodavnu usklađenost
borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma
marketing, profiliranje i istraživanje tržišta
zaštitu naših prava i imovine
zaštitu maloljetnih osoba kroz zabranu sudjelovanja u igrama na sreću

Obrada osobnih podataka navedenih u čl. 3. ovih pravila obrađuje se sustavom automatizirane obrade osobnih podataka, te voditelj obrade nema tehničku mogućnost da se podaci obrađuju na drugi način zbog čega davanje suglasnosti za automatiziranu  obradu podataka predstavlja uvjet za sklapanje ugovora.


5. Primatelji osobnih podataka i izvršitelji obrade osobnih podataka

INTERIGRE, kao voditelj obrade osobnih podataka sklopio je ugovore o tehničkoj suradnju sa izvršiteljima obrade i to trgovačkim društvima: 
1) NOVOMATIC Gaming Industries GmbH, OIB: 50596559970, 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Str. 158, Republika Austrija,
2) HRS Zagreb | Hospitality and Retail Systems d.o.o.Trg Krešimira Ćosića 9, 10000 Zagreb
3) Extreme Live Gaming Limited, Ujedinjeno Kraljevstvo, adresa:  Astra House, 1 Kingsway, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3RY, MBS: 8835116
4) Bilić-Erić d.o.o. za privatnu zaštitu, Ljudevita Posavskog 3, 10 360 Sesvete, OIB: 68580128211
5) Smart HOTEL B.V. Einsteinstraat 5, 2811 EP Reeuwijk, Republika Nizozemska
6) NOVOMATIC AG 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Str. 158, Republika Austrija,

Klijent daje svoju privolu da INTERIGRE, njegovi zaposlenici, povezana društva i partneri mogu prikupljati, obrađivati, međusobno prosljeđivati i razmjenjivati osobne podatke klijenta (ispitanika) i to sve osobne podatke koji su navedeni u ovom pravilniku. Klijent je daje svoju privolu da INTERIGRE može osobne podatke klijenta (ispitanika) i to sve osobne podatke koji su navedeni u ovom pravilniku prenijeti u neku od države Europske unije, temeljem sklopljenih ugovora sa izvršiteljima obrade. 

6. Mjere zaštite Vaših osobnih podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka poduzete su propisane tehničke mjere i postupci, osiguran je nadzor pristupu osobnim podatcima koji je omogućen samo za to ovlaštenim osobama. U prikupljanju i obradi podataka koriste se najnovije sigurnosne arhitekture, uključujući poslužitelje, baze podataka, sigurnosne kopije, vatrozide, enkripciju,  nadzorne sustave i sustave za kontrolu pristupa, kako fizičkog tako i programski podržanim da bi se osigurala zaštita od gubitka ili zloupotrebe vaših podataka.

6.1. Fizička zaštita podataka

1) Prostori tvrtke štite se tehničkom zaštitom koja uključuje i prisutnost fizičkog osoblja zaštitarske tvrtke u prostorima sjedišta tvrtke gdje se nalaze serveri, te na casino lokacijama. Osim fizički prisutnog osoblja, zaštitarske službe dostupne su na poziv ili reakcijom na automatske alarme koji se pojavljuju u njihovom centru za dojave nakon čega zaštitari izlaze na teren. Sve lokacije opremljene su alarmnim sustavima i pratećim senzorima. Također, kao dio alarmnih sustava na svim lokacijama nalazi se i mogućnost ručne aktivacije tihog alarma.

2) Unutar lokacija na kojima se nalaze podatkovni centri nalazi se fizička i digitalna kontrola fizičkog pristupa za štićene prostore. 

3) Serverska oprema na kojoj se pohranjuju podaci nalaze se u server sobama koje se štite na ranije navedene načine, te se dodatno unutar sobe nalazi unutar serverskih ormara koji se zaključavaju. Podaci se periodički arhiviraju na fizičke medije za trajnu pohranu podataka. Takvi mediji pohranjuju se u sefove, koji se i sami nalaze unutar štićenih prostorija.


Zaštita od požara

4) Prostori tvrtke, a posebno prostori gdje se odvija pohrana podatak (server sobe, i dr.) štite se zaštitom od požara, koja uključuje senzore dima, sustav vatrodojave, te sustave automatskog gašenja požara, dok su serveri osigurani od pada napona i nenadanog nestanka napajanja korištenjem sustava neprekidnog napajanja. Primarni način zaštite je neprekidno napajanje (UPS, Uninterrupted Power Supply) unutar serverskog ormara, te agregati koji se pale kod dužeg nestanka napajanja.

6.2. Digitalna zaštita podataka

1) Lozinke kao općeniti mehanizam digitalne zaštite koriste se na više razina unutar kompletnog informacijskog sustava - za pristup računalu, određenom sustavu, podsustavu, aplikaciji, bazi podataka, štićenim datotekama, arhivskim kopijama, dodatnim pravima, i dr. Pravila kompleksnosti lozinke i politike periodičkih promjena propisane su zasebno za odvojene aplikacije i sustave.

2) Vatrozid (firewall) koristi se na svim lokacijama na razini kompletne mreže, kao dio dostupnih zaštita mrežnih uređaja, te na individualnim računalima, bilo u sklopu operativnog sustava ili dodatnih aplikacija instaliranih na samo računalo odnosno server.

3) Pravila postupanja mrežnim prometom definirana su za svako računalo i mrežu zasebno, ovisno o komunikacijskim potrebama sustava koji se nalaze na tim računalima i mrežama, te pristup bazama podataka imaju samo ovlaštene osobe.

4) Antivirusna zaštita koristi se na svim lokacijama na razini kompletne mreže, kao dio dostupnih zaštita mrežnih uređaja, te na individualnim računalima, bilo u sklopu operativnog sustava ili dodatnih aplikacija instaliranih na samo računalo odnosno server.

Zaštita uključuje sustave za sprečavanje rada virusa i drugih zlonamjernih aplikacija, skripti i dijelova programskog koda, slanje odnosno primanje takvih aplikacija, i sl. Također, unutar antivirusne zaštite uključeno je i blokiranje komuniciranje određenih sadržaja putem email komunikacije, te se automatskim sustavima provjerava sadržaj email komunikacije i automatski blokira bilo kakva neželjena komunikacija, bilo prema van ili unutar štićenih sustava.

5) Na svim sustavima bitnima za poslovanje, i gdje je to zakonski  propisano, redovno se vrši izrada sigurnosnih kopija (backup). Ovi sustavi uključuju automatsko kontinuirano pohranjivanje svih izmjena, periodičke trajne pohrane, arhiviranje podataka, i dr. Periodičke kopije i arhivske kopije pohranjuju se na neizbrisive medije (WORM) koji su certificirani za dugotrajnu pohranu, te se pohranjuju u sef koji se nalazi u prostorima koji zadovoljavaju uvjete arhiviranja.

6) Kod spajanja dviju ili više udaljenih lokacija, za štićenje mrežne komunikacije koriste se VPN (Virtual Private Network) tuneli. Sav promet unutar takvog VPN tunela enkriptiran je, i nije dostupan korisnicima mreže izvan dviju mreža koje su povezane tim VPN tunelom.

7) Računalni pristup svim sustavima ograničen je na više načina. Načini zaštite uključuju između ostaloga limitiranje prava pristupa na razini korisničkih računa, te je pristup bazama podataka dopušten jedino ovlaštenim osobama. Ovime se između ostaloga sustavi štite od neovlaštenog pristupa, instalacije neželjenih aplikacija, nenamjernog izazivanja gubitka podataka, i dr.

Tamo gdje je to moguće, računalni sustavi implementiraju redundanciju sustava, kako na fizičkoj razini opreme, tako i na logičkoj i digitalnoj razini. Redundantni sustavi djeluju na način gdje u slučaju prestanka rada jednog dijela sustava funkcionalnost preuzima drugi istovjetan dio sustava.

7. Tajnost podataka

Podaci o klijentima td INTERIGRE, zajedno sa podacima koje je td INTERIGRE saznalo prilikom pružanja usluga kao i u obavljanju poslova s klijentima, smatraju se poslovnom tajnom te ih INTERIGRE može otkriti samo u slučajevima koji su propisani zakonom.

Voditelj zbirke dužan je osobne podatke koji se prikupljaju temeljem zakonskih obaveza proslijediti pojedinom državnom tijelu u okviru njihovih zakonskih ovlasti. To mogu biti: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ured za sprječavanje pranja novca kao i druga tijela javne vlasti.

8. Prava ispitanika 

8.1. Svakom klijentu u skladu sa čl. 15 - 22 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka od 27.04.2016. (EU 2016/679) omogućeno je da:

1) od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka, sve u skladu sa odredbama ovih Pravila i zakonskim odredbama. 
2) od voditelja obrade zatraži ograničavanje obrade koji se odnose na njega kao ispitanika, sve u skladu sa odredbama ovih Pravila i zakonskim odredbama.
3) uloži prigovor na obradu osobnih podataka, uključujući i korištenje osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga i automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila, sve u skladu sa odredbama ovih Pravila i zakonskim odredbama.
4) od voditelja obrade zatraži prijenos osobnih podataka koji se odnose na njega, sve u skladu sa odredbama ovih Pravila i zakonskim odredbama.
5) u svakom trenutku povuče svoju privolu za obradu osobnih podataka koji su navedeni u čl. 3.1.3. i 3.2.2. ovih pravila. 

Povlačenje privole klijenta ne utječe na zakonitost  obrade njegovih osobnih podataka koji su prikupljeni temeljem privole prije nego je ista povučena
   
8.2. Za sva pitanja, pritužbe, podnošenje zahtjeva kao i  ostvarivanje svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka navedenih u Uredbi i prethodnom članku Klijent se može obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka ili voditelju obrade putem elektroničke pošte na adresu: zop@admiral.hr ili pisanim putem na adresu: INTERIGRE d.o.o., Karlovačka cesta 36b, 10 020 Zagreb, kao i podnijeti zahtjeve u poslovnicama društva.

U bilo kojem trenutku možete nam se obratiti i spomenute podatke pregledati, promijeniti ili ih izmijeniti odnosno ispraviti u skladu s Vašim pravima prema zakonima. 

8.3. Klijent u svakom trenutku ima mogućnost podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10000 ZAGREB 

9. Završne odredbe

Klijent, provedbom postupka registracije u NBS sustav I/ili korištenjem usluga voditelja obrade potvrđuje da je:  

- upoznat sa svrhom i pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka navedenih u čl. 3.1.1. i 3.3. ovih pravila, kao i sa činjenicom da se ti osobni podaci prikupljaju temeljem zakonskih obaveza INTERIGRE, kao voditelja obrade, te u slučaju uskrate tih osobnih podataka INTERIGRE nije u mogućnosti pružiti uslugu Klijentu. 

- upoznat sa svrhom i pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka navedenih u čl. 3.1.2 i 3.2.1 ovih pravila, kao i sa činjenicom da se ti osobni podaci prikupljaju temeljem privole klijenta, te klijent daje svoju privolu na prikupljanje tamo navedenih osobnih podataka.

-upoznat sa svrhom i pravnim temeljem prikupljanja posebnih kategorija osobnih podataka – biometrijskog podatka scana otiska prstiju i fotografije navedenog u čl. 3.1.3. i 3.2.2 ovih pravila, kao i sa činjenicom da se ti osobni podaci prikupljaju temeljem privole klijenta, te klijent daje svoju izričitu privolu na prikupljanje tamo navedenih osobnih podataka.

- upoznat sa i daje svoju privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za svrhu marketinga. 

- upoznat je da se njegovi osobni podaci mogu obrađivati sustavom automatizirane obrade osobnih podataka koja uključuju i izradu profila kroz program vjernosti i izdavanje bonusa, a koja može proizvoditi pravne učinke na ugovorne odnose između trgovačkog društva INTERIGRE i klijenta, te da zbog tehničkih rješenja nije moguće voditi ručnu obradu osobnih podataka. 

- upoznat sa i prihvaća kućni red, pravila igre i opće uvjete priređivanja igara na sreću trgovačkog društva INTERIGRE d.o.o. Zagreb, Karlovačka cesta 36b

Zagreb, 06. kolovoza 2018.