MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Pravila nagradne promocije “ADMIRAL Roulette Showdown”

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) koje zastupa direktor Samed Hadžiaganović i prokurist Milan Krnić, dana 5.11.2018. donijelo je:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
,,ADMIRAL Roulette Showdown„

NAZIV, PRIREĐIVAČ, SVRHA VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Članak 1.

(1) Naziv nagradne igre je: „Admiral Rulete Showdown“ 
(2) Priređivač nagradne igre je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb, OIB: 57930981912
(3) Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba Grand Casina Admiral, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Nagradna igra se održava od 1.12.2018. – 31.1.2019. godine. 
(5) Nagradna igra se održava na području grada Zagreba, u Grand Casinu Admiral, Rudeška cesta 140, Zagreb.


OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA

Članak 2.

(1) Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila), uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača nagradne igre https://www.facebook.com/grandcasinoadmiral/ te Web stranici http://www.admiral.hr/grandcasino/ prije početka priređivanja nagradne igre.


UVJETI SUDJELOVANJA

Članak 3.

(1) U nagradnoj igri može sudjelovati svaka punoljetna osoba koja za vrijeme trajanja nagradne igre ispuni uvjete potrebne za sudjelovanje u istoj.

(2) Prvo sudjelovanja imaju svi igrači koji petkom od otvaranja žive igre do 00:45h igraju na stolovima za živu igru, sa minimalnim ulogom od 200,00kn.

(3) Svaki sudionik nagradne igre svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatosti prihvaćanje ovih Pravila.

(4) U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga automat kluba i boravka u prostoru casina.


SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI

Članak 4.

Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV , radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapisa o njegovom sudjelovanju i/ili dobitku u nagradnoj igri bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video zapise.


ODVIJANJE NAGRADNE IGRE

Članak 5.

Nagradna igra odvija se na sljedeći način:

Nagradna igra sastoji se od 10 tjednih izvlačenja, 10 izvlačenja različitih osoba po večeri. 
Izvlačenja se održavaju petkom u 23:00h i 01:00h
Nagradno izvlačenje započinje petak 7.12.2018. u 23:00 h, a završava u subotu 25.1.2019. sa završetkom zadnjeg izvlačenja koje počinje u 1:00 sat.
Za sudjelovanje u nagradnom izvlačenju potreban je kupon.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi igrači koji na navedene datume od otvaranja žive igre do 00:45h igraju na stolovima za živu igru sa minimalno uloženih 200,00kn, za što im osoblje izdaje kupon za sudjelovanje u nagradnom izvlačenju za svakih 200 kn uloženih.
Nema ograničenja koliko puta igrač može dobiti kupon. 
Osoblje izdaje igračima pravovaljani kupon koji se sastoji od praznih polja u koja se upisuju ime i prezime.
Igrači ispunjeni kupon stavljaju u bubanj iz kojeg se izvlači 5 kupona sa različitim imenima u 23:00 h i 5 kupona sa različitim imenima u 1:00h
Ispunjeni kupon moguće je ubaciti najkasnije 15 min prije samog izvlačenja.
Odabrana osoba priređivača izvlači kupone te čita ime i prezime sudionika koji osvajaju pravo zavrtiti kuglicu. Sudionik kojemu padne najveći broj osvaja:
o U 23h večeru u Restoranu Taurus u vrijednosti od 200 kn
o U 1h večeru u Restoranu Taurus u vrijednosti od 300 kn
Sudionik ima pravo jednom probno baciti kuglicu.
U bacanju koje će se smatrati važećim, kuglica mora napraviti barem 3 kruga na ruletu dok se cilindar mora vrtjeti u suprotnom smjeru od kuglice
Izvučeno će biti 5 različitih osoba. U koliko se izvuče više puta ista osoba ponavlja se izvlačenje.
Ako nema 5 različitih osoba, to izvlačenje se otkazuje.
Sudionik koji je prozvan mora se pojaviti pred komisijom priređivača gdje se vrši izvlačenje. Ukoliko se izvučeni sudionik ne javi u roku od 60 sekundi nastavlja se s izvlačenjem dok se ne izvuče sudionik koji udovoljava pravilima i koji se pojavi u zadanom roku. Ukoliko je sve ispravno, sudionik ima priliku osvojiti nagradu. 
Sudionik nagradne igre treba prisustvovati izvlačenju te kod sebe mora imati osobnu iskaznicu kako bi se provjerio identitet. Ukoliko dobitnik bude izvučen, a nije prisutan izvlačenju, automatski se taj kupon poništava i izvlači drugi dobitnik.
Ako igrač nije prisutan na izvlačenju a kupon sa njegovim imenom bude izvučen, druga osoba ne može u ime dobitnika baciti kuglicu. U slučaju pokušaja otuđenja kupona od strane igrača i ako mu se kuponi nalaze u bubnju, isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri i svi njegovi kuponi će se smatrati nevažećim. Također, u slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz st.1. ovog članka bit će izvučen drugi dobitnik.
Kuponi se smatraju važećima ako su čitko popunjeni. Kuponi ne smiju biti označeni (oštećeni, prošarani itd.) ni na koji način jer se u protivnom takvi kuponi smatraju nevažećima.
Nagrada se uručuje dobitniku, upisuju se podaci o dobitniku.
Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.

NAGRADNI FOND

Članak 6.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada prema vrijednostima u tablici:

KOLIČINA VRSTA (OPIS) NAGRADE POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA CIJENA NAGRADE
8 Večera u Restoranu Taurus u vrijednosti od 200 kn 200,00 kn 1.600,00 kn
8 Večera u Restoranu Taurus u vrijednosti od 300 kn 300,00 kn 2.400,00 kn
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 4.000,00 kn
SLOVIMA: četiri tisuće kuna
SVI IZNOSI NAVEDENI U TABLICI UKLJUČUJU POREZ NA DODANU VRIJEDNOST


NADGLEDANJE IZVLAČENJA

Članak 7.

(1) Ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu od tri djelatnika Admiral Casina.
(2) O toku dodjele nagrade vodi se evidencija


NAČIN I UVJETI IZVLAČENJA

Članak 8.

(1) Tijekom izvlačenja svaki sudionik nagradne igre može biti izvučen samo jednom po izvlačenju. Ukoliko se ista osoba  izvuče više puta, izvlačenje se ponavlja dok ne izvuku kuponi sa 5 različitih imena sudionika,  ponovljeni kuponi se vraćaju nazad u bubanj za sljedeće izvlačenje.
(2) Dobitnik/ca se, na zahtjev priređivača,mora identificirati važećom osobnom ispravom.
(3) Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagrade prema Dobitniku.
(4) U slučaju da su u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo osoba.

PREKID NAGRADNE IGRE

Članak 9.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu nagradne igre biti će obaviješteni putem Facebook stranice Priređivača nagradne igre https://www.facebook.com/grandcasinoadmiral/ te Web stranice http://www.admiral.hr/grandcasino /.

OSTALE ODREDBE

Članak 10.

Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost.


Članak 11.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 12.

U slučaju spora između igrača i priređivača ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.