MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Admiral Hold'em Poker

Igra počinje kada jedan ili više igrača stave svoje uloge jednake vrijednosti na polja označena sa „ANTE“ i „FREEZE“. Ako želi, igrač može uložiti i na polje „TRIS BONUS“ i/ili „ADMIRAL BONUS“. Svaki igrač može igrati isključivo na jednom polju. Sva ta četiri uloga moraju biti postavljena prije prve dvije podjeljene karte i u okviru minimuma i maksimuma stola.

Nakon što krupije podijeli dvije karte svakom igraču i sebi („kući“), igrači mogu pogledati svoje karte („hole cards“) i odlučiti:

a) „Check“ – ne odigrati ulog u iznosu od 4 x „ANTE“ (početni ulog) na „BET“ polje
b) Odigrati ulog u iznosu od 4 x „ANTE“ (početni ulog) na „BET“ polje. 
c) „Fold“ – odustati od igre i time gube i  uloge „ANTE“ i „FREEZE“

Jednom kada igrač donese odluku i odigra ulog ne može više mijenjeti odluku.

Nakon toga krupije podjeli tri zajedničke karte („Flop“), te igrači koji nisu odigrali ulog na „BET“ polje imaju sljedeće opcije:

a) „Check“ – ne odigrati ulog u iznosu od 2 x „ANTE“ (početni ulog) na „BET“ polje
b) Odigrati ulog u iznosu od 2 x „ANTE“ (početni ulog) na „BET“ polje. 
c) „Fold“ – odustati od igre i time gube i  uloge „ANTE“ i „FREEZE“

Kada krupije podijeli  zadnje dvije zajedničke karte („Turn“  i „River“), igrači koji nisu odigrali ulog na „BET“ polje imaju sljedeće opcije:

a) „Fold“ – odustati od daljnje igre i baciti karte
b) Odigrati ulog u iznosu od 1 x „ANTE“ (početni ulog) na „BET“ polje.
Kada je ulaganje završeno krupije okreće svoje dvije karte „licem prema gore“ i čita najbolju moguću kombinaciju (sa zajedničkim kartama slaže najbolju moguću kombinaciju od pet karata).
Krupije mora imati najmanje par da bi se kvalificirao.
Krupije okreće igračeve dvije karte „licem prema gore“, te u kombinaciji sa zajedničkim kartama slaže najbolju moguću poker kombinaciju od pet karata. 
Svi ulozi i isplate precizirani su u skladu sa standardnim poker pravilima.

ISPLATE U ADMIRAL HOLD'EM POKERU 

a) KADA SE KRUPIJE KVALIFICIRA

1. Igrač i krupije imaju ISTU kombinaciju karata;
- ANTE, BET i FREEZE su „push“ (isti)
2. Igrač ima SLABIJU kombinaciju karata od krupijeove;
- ANTE, BET i FREEZE gube
3. Igrač ima JAČU kombinaciju karata od krupijeove;
- ANTE i BET se isplaćuju 1:1
- FREEZE se isplaćuje prema tabeli (ako je igračeva kombinacija skala i više)

b) KADA SE KRUPIJE NE KVALIFICIRA
1. Igrač i krupije imaju ISTU kombinaciju karata;
- ANTE, BET i FREEZE su „push“ (isti)
2. Igrač ima SLABIJU kombinaciju karata od krupijeove (krupije ima jaču kartu – „kicker“);
- FREEZE i BET gube
- ANTE je „push“ (isti)
3. Igrač ima JAČU kombinaciju karata od krupijeove, a manju od skale;
- BET se isplaćuje 1:1
- FREEZE i ANTE su „push“ (isti)
4. Igrač ima JAČU kombinaciju karatata od krupijeove, a skalu ili više;
- BET se isplaćuje 1:1
- ANTE je „push“ (isti)
- FREEZE se isplaćuje prema tabeli

„FREEZE“ isplate;

Kombinacija Isplata
Royal Flush 500:1
Skala u boji 50:1
Poker         10:1
Full House 3:1
Boja                3:2
Skala       1:1
Ostalo    „push“


ISPLATE BONUSA U ADMIRAL HOLD'EM POKERU

Bonus je odvojen ulog koji se igra prije dijeljenja karata, može se igrati na polje „Tris bonus“ i/ili „Admiral bonus“. 
„TRIS BONUS“ se isplaćuje kada igrač ima kombinaciju karata (tris ili više) prema priloženoj tabeli

„TRIS BONUS“ isplate;

Kombinacija Isplata
Royal Flush 50:1
Skala u boji 40:1
Poker          30:1
Full House 8:1
Boja                7:1
Skala         4:1
Tris                3:1


„ADMIRAL BONUS“ se isplaćuje kada igrač ima u prve dvije karte („Hole Cards“) kombinacije prema priloženoj tabeli.

„ADMIRAL BONUS“ isplate

Kombinacija Opis Isplata
 A +  A Par Aševa 20:1
 A +  Q As i sve karte čija je vrijednost 10 (10, J, Q, K)  u istoj boji 10:1
 A +  10 As i sve karte koje vrijede 10 (10, J, Q, K) 5:1
 A +  6 As i sve karte koje imaju broj: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2:1

U koliko nije ostvarena ni jedna kombinacija karata (prema tablicama „Tris Bonus“ i „Admiral Bonus“) ulog odigran na polje bonus gubi.

VISINA ULOGA U ADMIRAL HOLD'EM POKERU
Visinu najvišeg i najnižeg uloga u igri Admiral Hold'em Pokeru određuje priređivač i  moraju biti istaknute na stolu na vidljivom mjestu. Visina uloga na bonus polje („Tris bonus“ i „Admiral bonus) može biti ista ili manja od uloga na „ANTE„ i „FREEZE“ (visina uloga na bonus polje ne može biti veća od uloga na „ANTE“ i „FREEZE“).