MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Russian Poker

Russian Poker se igra s jednim kompletom igraćih karata (špilom), sastavljenog od 52 karte.
Ploča stola za igru Russian Poker namijenjena je za igru petorice igrača. 
Na stolu za igru postoje 3 (tri) vrste polja za stavljanje uloga:
•polje za početni ulog - ANTE
•polje za dodatni ulog - BONUS
•polje za dodatni ulog  - BET
Na stolu su ispisane i tablIce s mogućim kombinacijama i omjerima isplata, te pravilo:
 „ANTE PUSHES IF DEALER HAS LESS THAN A PAIR“ - (Ante ulog ostaje ako krupje ima manje od jednog para). 
Igra počinje kada jedan ili više igrača stave svoje uloge na polja označena s “ANTE” i također na polje “BONUS” ako želi na isti uložiti. Svaki igrač može igrati isključivo na jednom polju, a iznimno jedan igrač može igrati i na drugo polje, ali samo kao „Blind“ (bez gledanja) tako da odmah uloži “ANTE” i “BET”. 
Igra Russian Poker provodi se na sljedeći način: 
•početak igre krupje najavljuje riječima: “Igrajte, molim!”, “Place your bets, please!”,
•zatim igrači stavljaju uloge na polje predviđeno za početni ulog “ANTE “i također na polje “BONUS” ako želi na isti uložiti, vodeći računa o najmanjem i najvećem dozvoljenom ulogu; kada svi igrači stave svoje uloge, krupje najavljuje: “Ne više, molim!”, “No more bets, please!”, te počinje dijeliti karte.
Igrači tada mogu pogledati svoje karte i odlučiti: 
•da li žele igrati dalje postavljanjem duplog uloga od uloga na polju “ANTE”, na polje “BET”; ako igrač ne želi nastaviti igru odlaže skupljene karte zatvorene licem na dolje i gubi uloge na polju “ANTE” i “BONUS”
•promijeniti jednu ili više karata
•kupiti jednu dodatnu kartu.
Igrač koji odluči promijeniti karte ili dokupiti kartu, signalizira postavljanjem karte ili više karata koje mijenja sa strane polja za ulaganje i odgovarajući iznos uloga na same karte, koji je jednak ulogu na polju “ANTE”
•Promjena jedne do pet karata – iznos jednak ulogu na polju “ANTE”
•Kupnja jedne dodatne karte - iznos jednak ulogu na polju “ANTE”

Ulog „ANTE“ se nikada ne isplaćuje ako je gost pobijedio. Svi ulozi i isplate na polju „BET“ su precizirani u skladu sa standardnim poker pravilima.
 
DODATNE ISPLATE
U Russian Pokeru, moguće su dodatne isplate ako se sa petom ili šestom kartom može napraviti druga kombinacija u skladu sa sljedećom tablicom. Da bi se kvalificirao, igrač mora sa svojom najjačom kombinacijom pobijediti krupjeovu kombinaciju. Isplate za dodatne kombinacije se isplaćuju prema standardnim poker isplatama.