MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Pravila nagradne igre "Nagradna Subota"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE
,,Nagradna Subota“
NAZIV, PRIREĐIVAČ, SVRHA VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA


Članak 1.

(1) Naziv nagradne igre je: „Nagradna Subota“
(2) Priređivač nagradne igre je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36 b, Zagreb, OIB: 579300981912
(3) Svrha priređivanja nagradne igre je promidžba casina, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Nagradna igra se održava od 12.10.2019. - 21.12.2019. godine
(5) Nagradna igra se održavati u Grand Casinu Admiral, Rudeška Cesta 140, Zagreb 


OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA

Članak 2.

(1) Pravila nagradne igre (u daljnjem tekstu: Pravila), uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici Priređivača nagradne igre https://www.admiral.hr i na Facebook stranici https://hr-hr.facebook.com/grandcasinoadmiral prije početka priređivanja nagradne igre.


UVJETI SUDJELOVANJA

Članak 3.

(1) U nagradnoj igri može sudjelovati svaka punoljetna osoba koja za vrijeme trajanja nagradne igre ispuni uvjete potrebne za sudjelovanje u istoj: određeni kupon osvajaju svi igrači koji ostvare besplatne igre prilikom igranja određenih igara na aparatima s minimalnim ulogom od:
  a. Zeleni kupon: 1,00 kn - 2,99 kn
  b. Plavi kupon:    3,00 kn - 4,99 kn
c. Crveni kupon:  5,00 kn i više.
(2) Svaki sudionik nagradne igre svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatost i prihvaćanje ovih Pravila.
(3) U nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa Priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga casina i boravka u prostoru casina.


SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI

Članak 4.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnoj igri prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje Priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV, radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapis o njegovom sudjelovanju i/ili dobitku u nagradnoj igri bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video zapise.ODVIJANJE NAGRADNE IGRE

Članak 5.

Nagradna igra odvija se na sljedeći način:
Nagradna igra traje 11 tjedana i sastoji se od ukupno 10 tjednih izvlačenja i jednog završnog glavnog izvlačenja.
Nagradna igra započinje u subotu 12.10.2019. u 21:30 sati, a završava u subotu 21.12.2019. sa završetkom zadnjeg izvlačenja koje počinje u 21:30 sati.
U nagradnoj igri koriste se 3 vrste kupona:
o Zeleni kupon
o Plavi kupon
o Crveni kupon
Za sudjelovanje u nagradnoj igri dovoljan je jedan kupon.
Pravo na nagradni kupon igrač ostvaruje kada:
o Zeleni kupon: za igrače koji ostvare besplatne igre prilikom igranja određenih igara na aparatima s minimalnim ulogom od 1,00 kn - 2,99 kn
o Plavi kupon: za igrače koji ostvare besplatne igre prilikom igranja određenih igara na aparatima s minimalnim ulogom od   3,00 kn – 4,99 kn
o Crveni kupon: za igrače koji ostvare besplatne igre prilikom igranja određenih igara na aparatima s minimalnim ulogom od  5,00 kn i više.
Kupon se sastoji od praznih polja u koja se upisuju ime i prezime, datum rođenja, te datum ispunjavanja kupona.
Svaki kupon ima svoj serijski broj.
Svaka vrsta kupona (Zeleni, Plavi, Crveni) se ubacuje u svoju za to predviđenu kutiju za izvlačenje.
Broj osvojenih kupona jednom igraču nije ograničen.
Ispunjavanje kupona zaustavlja se 5 minuta prije samog izvlačenja.
Izvlačenje nagrada se odvija po unaprijed zadanim datumima s početkom od 21:30 sati.Tjedno izvlačenje nagrada u Grand Casinu Admiral (Rudeška Cesta 140, Zagreb), odvija se subotom svakih pola sata počevši od 21:30 sati pa do 22:30 sati na datume: 12.10.2019., 19.10.2019., 26.10.2019., 02.11.2019., 09.11.2019., 16.11.2019., 23.11.2019., 30.11.2019., 07.12.2019., 14.12.2019., 21.12.2019.

Nagrade u osobnom bonusu za tjedno izvlačenje u Grand Casinu Admiral, Rudeška Cesta 140, Zagreb:
A. Zeleni kupon u 21:30 sati
1. 500,00 kn – osobni bonus
2. 250,00 kn – osobni bonus
B. Plavi kupon u 22:00 sati
1. 2.000,00 kn – osobni bonus
2. 1.000,00 kn – osobni bonus
C. Crveni kupon u 22:30 sati
1. 4.000,00 kn – osobni bonus
2. 3.000,00 kn – osobni bonus

Tjedne nagrade se izvlače na način da se izvlačenje kupona vrši dok se ne izvuku sudionici koji su prisutni na samom izvlačenju.
Svako tjedno izvlačenje nagradne igre završava u onom trenutku kada se podijeli 6 osobnih bonusa u iznosu od 10.750,00 kn iz nagradnog fonda.
Svi neizvučeni kuponi, nemaju pravo sudjelovati u idućem tjednom izvlačenju .
Svi neizvučeni kuponi sudjeluju u glavnom izvlačenju koje je u subotu 21.12.2019.Glavno izvlačenje nagrada u Grand Casinu Admiral (Rudeška Cesta 140, Zagreb), 21.12.2019.:
A. Zeleni kupon u 21:30 sati
1. 2 x 500,00 kn – osobni bonus
2. 2 x 250,00 kn – osobni bonus
B. Plavi kupon u 22:00 sati
1. 2 x 2.000,00 kn – osobni bonus
2. 2 x 1.000,00 kn – osobni bonus
C. Crveni kupon u 22:30 sati
1. 2 x 4.000,00 kn – osobni bonus
2. 2 x 3.000,00 kn – osobni bonus

Odabrana osoba Priređivača izvlači kupon te čita ime i prezime sudionika, a sudionik koji je prozvan mora se pojaviti pred Komisijom Priređivača gdje se vrši izvlačenje. Ukoliko se izvučeni sudionik ne javi u roku od 60 sekundi nastavlja se s izvlačenjem dok se ne izvuče sudionik koji udovoljava pravilima i koji se pojavi u zadanom roku. Sudionik koji udovoljava pravilima predaje važeću osobnu iskaznicu kako bi se prema ostalim navedenim podacima utvrdio identitet sudionika, odnosno potvrdilo da je on vlasnik izvučenog kupona. Ukoliko je sve ispravno, sudionik osvaja nagradu. 
Glavno izvlačenje počinje s izvlačenjem Zelenog kupona iz kutije predviđene za Zelene kupone i to od najmanje nagrade prema najvećoj (dva dobitnika po nagradi), zatim Plavi kupona iz kutije predviđene za Plave kupone od najmanje nagrade prema najvećoj (dva dobitnika po nagradi), te na kraju Crveni kuponi iz kutije predviđene za Crvene kupone od najmanje nagrade prema najvećoj (dva dobitnika po nagradi).
U glavnom izvlačenju dijeli se 12 osobnih bonusa u iznosu od 21.500,00 kn iz nagradnog fonda.
Ako igrač nije prisutan na izvlačenju, a izvuče se njegov kupon, izvlači se dalje, druga osoba ne može u ime vlasnika kupona preuzeti nagradu. U slučaju pokušaja otuđenja kupona od strane igrača i ako mu se kuponi nalaze u kutiji, isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri i svi njegovi kuponi će se smatrati nevažećim. Također, u slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz st.1. ovog članka bit će izvučen drugi dobitnik.
Kuponi se smatraju važečima ako su čitko popunjeni. Kuponi ne smiju biti označeni (oštećeni, pošarani itd.) ni na koji način jer se u protivnom takvi kuponi smatraju nevažećima.
U slučaju da na tjednom izvlačenju nije prisutan dovoljan broj igrača, fond ne iskorištenih nagrada stvorit će na završnom izvlačenju za „Glavnu nagradu“  dodatnu nagradu u ukupnom iznosu vrijednosti svih do tada ne iskorištenih sredstava. 
Nagrada se uručuje dobitniku, te se upisuju podaci o dobitniku.
Nagrade nisu zamjenjive za novac i nisu prenosive na druge osobe.


NAGRADNI FOND

Članak 6.

Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada prema vrijednostima u tablici:

KOLIČINA VRSTA (OPIS) NAGRADE POJEDINAČNA CIJENA NAGRADE UKUPNA CIJENA NAGRADE
12   4.000,00 kn osobni bonus   4.000,00 kn                     48.000,00 kn
12 3.000,00 kn osobni bonus 3.000,00 kn                  3 6.000,00 kn
12 2.000,00 kn osobni bonus 2.000,00 kn                24.000,00 kn
12 1.000,00 kn osobni bonus 1.000,00 kn               12.000,00 kn
12 500,00 kn osobni bonus 500,00 kn                6.000,00 kn
12 250,00 kn osobni bonus 250,00 kn               3.000,00 kn
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA : 129.000,00 KN
SLOVIMA: sto dvadeset devet tisuća kuna
SVI IZNOSI NAVEDENI U TABLICI UKLJUČUJU POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

*prema ovoj tablici uplaćujemo 5% crvenom križu (6.450,00 kn)NADGLEDANJE IZVLAČENJA

Članak 7.

(1) Priređivač imenuje tročlanu komisiju, koja će nadgledati ispravnost izvlačenja nagrada.
(2) Komisija će nakon završetka u propisanom roku o tijeku izvlačenja i dobitnicima sastaviti Zapisnik i dostaviti ga nadležnom tijelu i Priređivaču.

NAČIN I UVJETI IZVLAČENJA

Članak 8.

(1) Imena dobitnika biti će objavljena na Internet stranici Priređivača nagradne igre https://www.admiral.hr i na Facebook stranici https://hr-hr.facebook.com/grandcasinoadmiral u roku od 8 (osam) dana od dana završetka nagradne igre.
(2) Tijekom izvlačenja svaki sudionik nagradne igre može biti izvučen samo jednom u danu izvlačenja. Ukoliko bi ista osoba bila izvučena ponovno, nakon što je već imala priliku osvojiti nagradu u istom danu izvlačenja automatski gubi pravo na igru te Priređivač nastavlja sa izvlačenjem dok ne izvuče kupon sudionika koji u tom danu izvlačenja nije imao priliku osvojiti nagradu.
(3) Dobitnik/ca se, na zahtjev Priređivača,mora identificirati važečom osobnom ispravom.
(4) Izvlačenje nagrada traje dok se ne izvuku sve nagrade.
(5) Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljne obveze Priređivača nagrade prema Dobitniku.
(6) U slučaju da su u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagardnoj igri sudjelovalo osoba.
PREKID NAGRADNE IGRE

Članak 9.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu nagradne igre biti će obaviješteni putem Internet stranice Priređivača nagradne igre https://www.admiral.hr i na Facebook stranici https://hr-hr.facebook.com/grandcasinoadmiral.

OSTALE ODREDBE

Članak 10.

Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost.

Članak 11.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
Članak 12.

U slučaju spora između igrača i Priređivača ove nagradne igre, nadležan je sud u Zagrebu.