MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Pravila promotivnih turnira u igri na sreću „Slot Turnir - Reel Tournament“

Na temelju članka 45. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) dana 26.03.2019. donijelo je: 

PRAVILA PROMOTIVNIH TURNIRA U IGRI NA SREĆU„Slot Turnir - Reel Tournament“

NAZIV, PRIPREĐIVAČ, SVRHA, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Članak 1.

(1) Naziv Turnira je: „Slot Turnir - Reel Tournament“
(2) Priređivač turnira je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb,OIB: 57930981912
(3) Svrha priređivanja turnira je promidžba Admiral Casina Zadar, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Turnir se održava od 19.04.2019. do 28.06.2019. godine.
(5) Turnir se održava na području grada Zadra, u Admiral casinu Zadar, 4. gardijske brigade 1, 23 000, Zadar. 

OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA

Članak 2.

(1) Pravila turnira u daljnjem tekstu: Pravila, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača turnira  te Web stranice www.admiral.hr prije početka priređivanja turnira.

UVJETI SUDJELOVANJA

Članak 3.

(1) U turniru može sudjelovati svaka punoljetna osoba koja se registrira za sudjelovanje u turniru najkasnije do prije početka održavanja svakog pojedinog turnira ili ukoliko vrsta turnira dopušta kasnu registraciju
(2) Svaki sudionik turnira svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatosti prihvaćanje ovih Pravila.
(3) U turniru nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji,supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa Priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga automat kluba i boravka u prostoru casina.
(4) Minimalni broj sudionika po kolu je 4.

SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI

Članak 4.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Turniru prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje Priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV, radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapisa o njegovom sudjelovanju i/ili dobitniku u turniru bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video zapise.

ODVIJANJE TURNIRA

Članak 5.

Turnir se odvija na sljedeći način: 
• „Slot Turnir – Reel Tournament“ je besplatan turnir u kojem uz pravovremenu prijavu mogu sudjelovati svi gosti u Casino-u 
• Igrač ima pravo na samo jedno sudjelovanje na pojedinom turniru, te ponovno sudjelovanje na istom turniru („re- entry“) nije dozvoljeno
• Minimum igrača po krugu je 4
• Turnir se održava na, od priređivača, unaprijed zadanim aparatima
• Turnir se igra u virtualnim kreditima na zadanom aparatu 
• Trajanje jednog kvalifikacijskog kruga je 5 minuta, a odbrojavanje je prikazano na zadanom aparatu 
• Održati će se 6 kvalifikacijskih krugova po 5 minuta
• Svi igrači počinju sa 0 (nula) kredita s ciljem postići što veći broj kredita unutar zadanog vremenskog perioda
• 6 (šest) najboljih rezultata, odnosno pobjednik iz svakog kvalifikacijskog kruga sudjeluje u finalnom krugu turnira
• U slučaju da je broj kvalifikacijskih krugova manji od 6 u finalni krug ide pobjednik iz svakog odigranog kvalifikacijskog kruga i najbolji drugoplasirani po broju osvojenih bodova.
• Broj drugoplasiranih koji ulaze u finalni krug ovisi o broju odigranih kvalifikacijskih krugova.
• Trajanje finalnog kruga je 5 minuta, a odbrojavanje je prikazano na zadanom aparatu
• Svi igrači finalnog kruga počinju sa 0 (nula) kredita s ciljem postići što veći broj kredita unutar zadanog vremenskog perioda 
• Prva 3 igrača sa najvećim završnim iznosom kredita na kraju finalnog kruga osvajaju nagrade 
• Prvo mjesto se nagrađuje sa 500,00 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na aparatima za igre na sreću 
• Drugo mjesto se nagrađuje sa 250,00 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na aparatima za igre na sreću 
• Treće mjesto se nagrađuje sa 100,00 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na aparatima za igre na sreću 

RASPORED TURNIRA

Članak 6.

U Admiral casinu Zadar u periodu od 19.04.2019. do 28.06.2019., savkog petka održavaju se turniri sa nagradama od 500,00 kn, 250,00 kn i 100,00 kn iskoristivim na aparatima za igre na sreću-

PREKID TURNIRA

Članak 7.

Turnir se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu turnira biti će obaviješteni putem Facebook stranice Priređivača turnira  te Web stranice 

OSTALE ODREDBE

Članak 8.

Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost. 

Članak 9. 

U slučaju spora između igrača i Priređivača ovog turnira, nadležan je sud u Zagrebu.