MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Poker pravila

POKER ROOM PRAVILA

1. 
ODLUKE POKER MANAGERA
Floor manager mora uzeti u obzir najbolji interes igre i pravednost kao prioritet u procesu donošenja odluka.  Neobične okolnosti povremeno nalažu da će odluke u interesu pravičnosti (fair playa) imati prednost nad tehničkim pravilima. Odluka floor managera je konačna.

2. 
ODGOVORNOST IGRAČA
Od igrača se očekuje da će ostaviti prave podatke prilikom registracije na turnir, zaštititi svoje karte (hand), jasno naglasiti svoje namjere prilikom igre, pratiti tok igre, djelovati kada je njegov red za igru (ulaganje), držati karte vidljivima tijekom cijelog henda, imati žetone za igru pravilno poslagane tako da budu vidljivi svim igračima za stolom (žetoni većih denominacija idu naprijed), moraju ostati sjediti za stolom tijekom cijelog henda (ako je u igri), napomenuti ako je primijetio grešku igrača ili dilera, prilikom balansiranja stolova dužan je odmah sjesti na predviđeno mjesto koje mu je dodijelio floor manager, znati pravila i ponašati se u skladu s istim.

3. SLUŽBENA TERMINOLOGIJA POKER TURNIRA
Službeni terminologija u pokeru je jednostavna, izjave kao što su: BET ulog, RAISE podizanje, CALL plaćanje, FOLD odustajanje, CHECK mirovanje, ALL IN max ulog, POT (samo u pot-limit). Korištenje ne-standardnog jezika dovodi u opasnost igrača, jer to može rezultirati odlukom floor managera različitom od namjere igranja igrača.  Odgovornost je igrača da su njihove namjere jasne. 

4. ELEKTRONSKI UREĐAJI I KOMUNIKACIJA
Igrači ne smiju razgovarati na telefonu  tijekom henda za poker stolom.  Ako se to dogodi a igrač ispred sebe ima karte i na redu je, smatrati ce se da je to FOLD.

5. SLUŽBENI JEZIK
Službeni jezik za poker stolovima je hrvatski. (ovisno o slučaju velikih turnira gdje je puno internacionalnih igrača onda je službeni jezik engleski)

6. NASUMIČAN RASPORED SJEDENJA
Turnirska i satelitska mjesta će biti nasumično dodijeljena. Igrač koji je započeo turnir na pogrešnom mjestu s ispravnim stackom  će biti premješten na  ispravno mjesto i njegov trenutni ukupan stack s njim.

7. KASNE PRIJAVE I RE-ENTRIJI
Igračima koji se prijave za vrijeme kasne registracije ili re-entriji će biti prodani full početni stackovi.

8. POSEBNE POTREBE
 
Igračima s posebnim potrebama  (invalidi, gluhonijemi) casino će izaći u susret i olakšati igru ako je to u mogućnosti i ako se ne krše glavna pravila igre.

9. ZATVARANJE STOLOVA
Igrači koji se prebacuju sa zatvorenog stola mogu dobiti bilo koju poziciju za drugim stolom, u to spada i button, small blind i big blind. Na pozicijama buttona i small blinda preskače hand.

10. BALANSIRANJE STOLOVA
Praksa prilikom balansiranja stolova je takva da se većinom igrač koji je na poziciji UTG prebacuje na drugi stol, iako floor manager može prebaciti bilo kojeg igraća s bilo koje pozicije. Stol na koji se prebacuje igrač je već predodređen procedurom balansiranja stolova.

11. BROJ IGRAČA NA FINALNOM STOLU
Praksa je da na finalnom stolu bude 9 igrača ako se igra 9-handed turnir. Ovo pravilo se ne odnosi na heads-up evente.
 

12. IZJAVE. ČITANJE DOBITNOG HANDA NA SHOWDOWNU
Prilikom čitanja dobitnog handa pobjednika igrač ne smije namjerno dati krive informacije handa i može biti kažnjen. Svaki igrač u ruci ili ne, treba reći ako  misli da je napravljena pogreška prilikom čitanja handa.

13. OTVARANJE KARATA I "UBIJANJE" DOBITNOG HANDA
Prilikom showdowna igrač je obavezan staviti sve karte na stol kako bi dealer i ostali igrači mogli pročitati hand. To znači obje karte u Holdemu ili sve 4 u Omahi. Dealer ne moze ¨ubiti¨ dobitni hand koji je otvoren face up i očito je dobitan. Ako igrač nedovoljno otvori svoj hand i baci ga u muck misleći da je osvojio hand čini to na svoju odgovornost. Ako je karte nemoguće 100% identificirati i Floor manager presudi da je nemoguće izvući dobitnu kombinaciju tada igrač nema pravo na pot. Odluka Floora je finalna i nepromjenjiva.

14. ŽIVE KARTE PRILIKOM SHOWDOWNA
Ako stolovi nemaju muck liniju, guranje karata face down ne znači da igrač folda, on se može predomisliti i okrenuti karte (ako su 100% vidljive). Pri tome postoji mogućnost da dealer pokupi karte u muck i to će se smatrati kao greškom igrača. Ako stolovi imaju muck liniju, guranje karata face down preko crte smatrat će se kao fold.

15. SHOWDOWN PRILIKOM ALL-INOVA
Nakon all-ina, plaćenog all-ina i završetka kruga ulaganja sve karte se moraju okrenuti face up.

16. SHOWDOWN REDOSLIJED
Ako prilikom show downa nije bilo all-inova, prvi koji okreće karte je osoba koja je prva betala nakon rivera. Ako nakon rivera nije bilo nikakve akcije prvi okreće karte igrač nakon buttona. Igrač ima opciju foldati karte face down i nepokazati ih ako smatra da ima slabiji hand.

17. IGRANJE BOARDA PRILIKOM SHOWDOWNA
U slučaju da igračima igra samo board (u ruci ima dvije slabije karte nego na boardu) igrač je obavezan pokazati obje karte da bih imao pravo na dio pota. 

18. IGRAČ ŽELI VIDJETI HAND
Igrači koji nemaju karte ispred sebe prilikom showdowna ili su ih muckali face down gube pravo tražiti da vide karte od suparničkog igrača.
 

19. RASPODJELA NEPARNOG BROJA ŽETONA
Prilikom split potova, pot se razdjeljuje na 2 ili vise dijelova (ovisno o broju igrača u split potu).  Neparni  Žetoni se razmjenjuju u najmanju  moguću denominaciju i neparan žeton pripada igraču bliže buttonu. Npr.  Split pot za dva igrača u potu od 1075. igrač bliže buttonu dobiva 550 a drugi 525.

20. SIDE POTOVI
Svaki side pot će biti posebno razdijeljen

21. RASPRAVA O TOČNOSTI DOBITNOG HANDA 
Pravo o raspravi handa moguće je sve do početka novog handa. (pogledati pravilo 22)

22. NOVI HAND I NO­­­VI LIMITI 
Nakon isteka vremena levela tijekom handa, najavljuje se novi level.  Novi level stupa na snagu nakon sto se završi hand.  Hand počinje prvim rifflom.  Ako se koristi automatska miješalica novi hand započinje pritiskom na zelenu tipku.

23. CHIP RACE, REDOVNI  COLOR UP

Prilikom redovnog ukrupnjavanja žetona , oni koji se vise ne koriste se zamjenjuju sa žetonom veće denominacije.  Igrači moraju imati lijepo posložene i vidljive žetone. Ako igraču ostanu žetoni koje je nemoguće ukrupniti onda nastupa chip race. Igrače se potiče da nazoče chip raceu.

Primjer:  Imamo 3 igrača, dvojica imaju po 2 žetona od 25 a treći 3 od 25. Svaki igrač dobije po jednu kartu (face up) za svaki žeton počevši od pozicije 1 pa na dalje. Nakon sto smo podijelili karte skupljaju se žetoni i mijenjaju u veću denominaciju. U ovom slučaju imamo 5 x 25= 175 (ako imamo 150-175-200) mijenjamo ih s 2 žetona od 100. Svaki igrač može dobiti samo jedan žeton.

P1 ---- 2 x 25 ------ A J

P2 ----2  x 25 ------Q 3

P3 ----3 x 25 -------J 5 2

U ovom slučaju chip race su osvojili P1 i P2 i svaki je osvojio  po jedan žeton od 100.

Napomena:  Ako igrač ima samo jedan žeton od 25 i nema uopće više žetona tada mu se taj žeton mijenja sa žetonom od 100 jer se igrač nemoze izbaciti s turnira s chip raceom.

Ako je igrač imao nesložen stack i nakon chip racea pronađe žeton od 25 mora ga predati flooru i ne dobiva nikakvu kompenzaciju u tom slučaju. (osim ako ih ima 4 x 25 pa se mijenjaju za 1 x 100)

24. VIDLJIVOST I BROJIVOST ŽETONA I KARATA
Svaki igrač ima pravo znati chip count drugih igrača, stoga žetoni moraju biti složeni u brojive steke. Preporučljivo je da su steke složene standardizirano po 20 žetona. Igrači su obavezni imati žetone  većih denominacija posložene tako da su vidljive svim igračima za stolom. Igrači s live kartama su obavezni držati ih vidljivima cijelo vrijeme tokom henda.

25. PROMJENA ŠPILA
Promjena špila se radi prilikom promjene dealera ili ako je dealer procijenio da su karte oštećene ili označene. Igrač nema pravo tražiti zamjenu špila.

26. RE-BUYEVI
Ako igrač najavi rebuy prije završetka handa onda mu se za idući hand nadodaje količina žetona određena re-buyem i igrač je obavezan uzeti rebuy. Igrač ne smje propustiti nijedan hand ako se želi rebuyati.

27. POZIVANJE „TIME“-A 
Ako je određeni igrač na redu i ako prođe dosta vremena dok igrač razmišlja o svojoj odluci ostali igrači imaju pravo pozvati TIME. Floor manager daje igraču 60 sekundi za donošenje odluke. Posljednjih 10 sekundi se odbrojava na glas. Ako igrač u 60 sekundi ne donese odluku što želi, smatrat će se da mu hend neigra. (dead hand) 

28. RABBIT HUNTING 
Rabbit hunting nije dozvoljen. Rabbit hunting je otvaranje karata koje bi došle da se hand nastavio dalje igrati. 

29. NAPUŠTANJE STOLA
Igrač mora biti na svome mjestu nakon što dealer  podjeli zadnju kartu igračima za stolom, u suprotnom će se hand smatrati dead hand. U tom slučaju gubi i ante i blindove ako igraju u tom trenutku. Igrač ne smije gledati svoje karte ako se proglasi dead hand. Izraz na svome mjestu znači da igrač mora imati karte „pri ruci“ što znači da ako prilazi stolu i sjeda hand mu igra.


30. NAPUŠTANJE STOLA TIJEKOM HANDA
Igrač s live handom mora ostati za stolom ako iza njega još postoji mogućnost akcije. Napuštanje stola se protivi pravilu čuvanja svog handa i mora mu se izreći opomena.

31. BUTTON U HEADS-UP-U
U heads upu button je small blind i on je prvi na redu prilikom pre-flopa i zadnji na redu u idućim krugovima ulaganja. Prilikom početka heads upa button se pomiče tako da se nenaruši red pozicija small i big blinda tako da netko ne bi bio dva puta big blind.

32. MISDEAL 
Misdeal se proglašava kada: -je prva karta podijeljena na krivo mjesto
-se okrene prva karta na poziciji small ili big blinda
-se okrenu dvije karte tijekom dijeljenja
-se podjele karte igraču koji nema pravo igrati taj hand

Igraču se može podijeliti dvije karte odjednom na buttonu.

U SLUČAJU DA DEALER PROGLASI MISDEAL:
 
-ponovno dijeljenje mora biti identično handu kad je napravljen misdeal.
-Button ostaje na poziciji na kojoj je bio
-Novoposjednuti igrači ne mogu sudjelovati u handu
-Blindovi ostaju isti
-Ako igrač ima penalti dijele mu se karte i proglašava dead hand. Re-deal se ne smatra kao dva handa i broji se kao 1 hand.

U određenim situacijama gdje je već bilo dosta akcije nemože se proglasiti misdeal i hand se mora nastaviti

33. ČETIRI KARTE NA FLOPU
Ako dealer pogreškom otvori 4 flop karte nebitno face up ili down... okreće karte face down, radi salatu i nasumičnim odabirom izabire kartu koja će biti spaljena karta(karta koja se pali prije turna)a ostale karte ce biti flop karte.

34. PRERANO OKRETANJE TURN KARTE
Ako dealer pogreškom otvori turn kartu prije reda radi se sljedeće, pali se karta i okreće river face down. Turn karta se vraća u preostali špil i slijedi mješanje. Nakon mješanja otvara se turn karta bez spaljivanja karte.  Ovo se radi da bi redoslijed preostalih karata ostao isti. (spaljena karta i river karta)

Igra: bet-anje i raise

35. VERBALNE IZJAVE / RED NA IGRAČA / UNDERCALLS 
Kada je igrač na redu verbalne izjave su obvezujuće. Žetone koje igrač postavi na stol ostaju na stolu, tj ne može ih vratiti i promijeniti svoju akciju. „Undercall“ je termin kada je slučaj da igrač plaća nečiji bet ali ne stavi dovoljan broj žetona. To se smatra cjelokupnim callom. Igrači su obavezni pričekati da prethodni igrači završe svoju cjelokupnu akciju. Npr ako igrač nakon nečijeg beta kaže raise (a ne kaže koliko podiže) igrači nakon njega ne smiju foldati sve dok igrač koji raisea ne kaže koliki mu je raise.

36. OUT OF TURN AKCIJA (OOT) 
Izraz kada igrač igra preko reda. OOT akcija je podložna penaltiju ali je i obavezna ako nije došlo do promjene akcije. Check, call ili fold ne mijenja akciju. Ako se akcija igrača prije OOT promjeni njegov bet nije obvezujuć i može se vratiti OOT igraču koji ima sve opcije na raspolaganje (call, raise ili fold). Ako OOT igrač folda tada mu je fold obavezan.

37. METODE CALL-ANJA
Standardna i najprihvatljivija metoda je: 1. verbalna izjava „CALL“ 2. Postavljanje žetona na stol jednak call količini 3. Potiho stavljanje jednog žetona većeg od calla  bez najave.

38: METODE RAISANJA
Raise mora biti jasno uočljiv bilo da se radi o verbalnoj izjavi ili samo postavljanjem žetona. Raise može biti napravljen: 1.  postavljanjem određenom količinom žetona ali u jednom pokretu. 2.verbalnom izjavom raisea prije postavljanja žetona 3.verbalnom izjavom raise ali postavljanjem nedovoljnog  broja žetona, tada može u par navrata staviti žetone dovoljne za minimalni raise.

39. MINIMALAN  RAISE 
U no limit pokeru prvi raise nakon big blinda minimalno  mora biti dupli, a nakon toga se gleda diferencija između dva prethodna beta. Npr.  Minimalan raise za UTG+1
 
SB (100)  BB(200) UTG(1000)  UTG+1( ???) (znači gleda se diferencija između  BB i UTG sto iznosi 800 i tada proizlazi da je minimalan raise 1800 ((UTG + 800))

Ako igrač želi raiseati i kaže raise i pogreškom stavi nedovoljan broj žetona to će se smatrati kao minimalan raise i dužan je još nadodati žetona.

Ako igrač ne kaže ništa a stavi na stol vise od jednog  žetona to će se smatrati kao raise pod uvjetom: da je stavio barem 50% ili vise od prethodnog beta (vrijedi pravilo minimalnog raisea i mora nadodati žetone za minimalan raise) u suprotnom ako ima manje od 50% prethodnog  beta to će se smatrati kao call bez obzira sto je stavio na stol vise od jednog žetona.

40. RAISE POZICIJE NAKON NE ZADOVOLJAVANJA MINIMALNOG RAISEA
U slučaju da igrač ide ALL IN a ne zadovoljava minimalan raise tada vrijede pravila za ostale igrače na pozicijama nakon njega.  Da bi ostali igrači mogli raiseati nakon njegovog ALL INa, ALL IN igrač mora zadovoljiti određen uvjet. Igrač mora imati barem allin koji iznosi  *prethodni  bet + 50% diferencije između dva prethodna beta*

SB(100) - BB(200) - UTG(1000) - UTG+1 (allin1400) - MP(???)

U ovom slučaju igrač na poziciji MP smije raiseati jer  diferencija ozmedju BB i UTG iznosi 800 stoga 50% diferencije je 400 pa s time UTG+1 zadovoljava pravilo 50% diferencije.

U slučaju da UTG+1 nije zadovoljio pravilo 50% igračima na pozicijama poslije njega se oduzima pravo akcije i oni mogu samo callati njegov all in.

41. STAVLJANJE  JEDNOG ŽETONA VEĆEG OD PRETHODNOG BETA
Kada je igrač na redu i mora call-ati, bacanjem jednog žetona veće vrijednosti  bez ikakve najave smatrati ce se kao call. Ako kaže raise prije toga smatrati ce se kao raise.

Npr.     P1-1000 --– P2-1000 -- – P3-5000

Ako igrač nije najavio raise a stavio je jedan žeton od 5000 to će se smatrati kao call.

42. STAVLJANJE DVA ILI VIŠE ŽETONA MANJIH OD PRETHODNOG BETA
Kada je igrač na redu i mora call-ati, kod bacanja dva ili vise žetona veće vrijednosti  bez ikakve najave uzima se u obzir jedna mogućnost. Npr.   P1-200   P2-400  P3-1200  P4-2000
Igrač P3 rejza na 1200 a igrač P4 stavlja 2 žetona od 1000 i ne govori ništa to će se smatrati kao call jer ako maknemo jedan žeton on ne može platiti prethodni bet. U slučaju da igrač P4 može s jednim žetonom platiti prethodni bet tada se gleda kao raise. Bez obzira sto igrač P4 zadovoljava minimalan raise svejedno će se ta akcija smatrati kao call.

43. BROJ DOZVOLJENIH RAISEOVA
Ne postoji ograničenje na broj raiseova u no-limit i pot limit igrama

44. PRIHVAĆANJE AKCIJE 
Poker je igra svjesnosti i opažanja. Igračeva je odgovornost da odredi točan iznos igračevog uloga prije nego ga calla, bez obzira na to ako je dealer ili netko od igrača za stolom prenio krivu informaciju. Ako igrač prihvaća bet i kaže call, bez obzira sto naknadno shvati da prethodni igrač ima vise ili manje žetona mora ispoštovati call.

45. POT SIZE I POT-LIMIT BET
Igrači imaju pravo znati količinu žetona u potu samo u pot-limit igrama. Dealer neće brojati pot u limit i no-limit igrama. Stoga igračeva verbalna izjava da beta pot ne vrijedi ali ga obvezuje da ulozi i to barem minimalan raise.

46. STRING BET I RAISANJE
Dealeri su odgovorni za string betove i raiseanje. Dealera se potiče da procjeni situaciju string beta kao namjernu ili slučajnu. Ako dealer vidi igračevu namjeru raiseanja sa stackom koji ima u ruci i ako mu slučajno ispadne jedan žeton to će se smatrati kao raise sa stackom koji ima u ruci.

47. NE-STANDARDNO I NEJASNO ULAGANJE
Igrači ponekad koriste nestandardno termine u pokeru i to rade na njihov rizik. Svi igrači u svakom trenutku moraju znati sto se dešava za stolom stoga situacije gdje dealer nije siguran u igračevu namjeru presuđuje ovako.

Npr. Blindovi 200/400...  Igrač kaže ja betam 5.
 

U ovom slučaju to je nejasan bet jer to može biti pet stotina ili pet tisuća. Uzet će se manja vrijednost a to je pet stotina.

48. NESTANDARDNO FOLDANJE
Ako igrač folda karte a nije morao. U slučaju da je mogao samo chekirati to će se svejedno smatrati kao fold.
 

49. NESTANDARDNE IZJAVE
Izjave igrača npr ako ti betas ja ću raiseati su obvezujuće i podliježu penaltiju. 

50. BROJANJE PROTIVNIČKIH STACKOVA
Igrač ima pravo u bilo kojem trenutku znati otprilike koliko neki drugi igrač ima žetona i ima ga pravo to pitati. Točnije brojanje stacka može tražiti samo u slučaju all ina. Ako neki igrač u slučaju all ina odbija izbrojati svoje žetone to će učiniti dealer ili floor manager.

51. OVER-BET ZBOG PROMJENE ŽETONA
Over bet nije dopušten zbog promjene žetona.
Npr . igrač A beta 325 a igrač B stavlja 525 (dva žetona  500 i 25) da bi mu se vratilo 200.
To ce se smatrati kao raise od 650 zbog pravila ulaganja dva žetona ili vise.

52. ZAOSTALI ŽETONI NAKON ALL INA 
Ako igrač ulazi all in, žetoni se prebroje, drugi igrač calla i poslije se ustanovi da ALL IN igrač još ima jedan zametnuti žeton. Ovisno o procjeni situacije floor managera postoje različite opcije odluke. Ako ALL IN igrač dobije taj hand taj zametnuti čip mu ne igra, a ako izgubi i ima manje i sa zametnutim čipom gubi i njega. Play: Other 

53. PREBACIVANJE ČIPOVA
Igrači ne smiju sakrivati ili prenositi žetone tako da nisu vidljivi. Prilikom prenošenja žetona sa stola na stol oni moraju biti poslagani u kasijeu. Ako igrač tijekom igre krene vaditi žetone iz džepa dealer mora pozvati odgovornu osobu. Žetoni se igraču oduzimaju i igrač može biti izbačen s turnira.

54. SLUČAJNI FOLD GREŠKA DEALERA
Igrač je dužan štititi svoj hand tijekom cijelog igre. Ako se karte slučajno okrenu ili ih dealer skupi greškom,  igrač ne može dobiti povrat žetona u slučaju callanih betova.  Ako ga nitko nije platio u slučaju beta ili raisea dobiva žetone natrag.

55. PRAVILA PONAŠANJA ZA STOLOM 
Igrači moraju poštivati jedni druge za stolom, ne smiju govoriti sto su imali dok igra još uvijek traje, kritizirati njihovu igru komentirati i pogađati igračev hand. Zabranjeno je pokazivanje svog handa nekome drugom za stolom ili gledaocu.

56. OTVARANJE KARATA, INICIRANJE REAKCIJE
Ako igrač otvori svoje karte tijekom igre da bih dobio reakciju od drugog igrača će dobiti penalty. Hand će mu igrati i dalje ali čim hand  završi igrač dobiva penalty.

57. CHIP DUMPING
Izraz koji znači da su dva igrača u dogovoru i prebacuju si međusobno žetone. To može rezultirati diskvalifikacijom.