MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Oasis Poker

Oasis Poker je vrsta igre u casinu u kojoj igrač i krupje igraju jedan protiv drugog.
Oasis Poker  se  igra  sa  jednim kompletom  igraćih  karata (špilova),  svaki  sastavljen  od  52  karte.
Igra  može započeti kada u njoj sudjeluje barem jedan igrač.

- igrači  postavljaju  uloge  na posebno označeno polje  Ante,  vodeći  računa  o  najmanjem  i  najvećem dozvoljenom ulogu stola
- igrači imaju opciju odigrati na „Bonus“ ulog koji je dodatni ulog i može se igrati samo ako igrač igra početni ulog „Ante“
- kada svi igrači postave svoje uloge, krupje najavi „Ne više, hvala“, nakon čega više nije dopušteno mijenjanje postavljenih uloga, te počinje dijeliti karte u pet krugova
- u  prva četiri  kruga  krupje dijeli po jednu  zatvorenu  kartu  (okrenutu s licem prema stolu)  uz  polja  na  kojima  se  nalaze  ulozi,  redoslijedom  s  lijeva  na  desno,  te  po jednu zatvorenu kartu postavlja ispred sebe (za sebe)
- u petom krugu krupje dijeli istim redoslijedom još po jednu  zatvorenu kartu uz polja na kojima se nalaze ulozi,  a  ispred sebe  postavlja otvorenu kartu (okrenutu s licem
prema gore)

Kada krupje podijeli i posljednju kartu igrači mogu pogledati svoje karte i odlučiti da li će nastaviti s igrom.
- igrač koji je odustao od igre dužan je svoje karte vratiti krupjeu, koji uzima igračev ulog (Ante) i stavlja ga u flot, a karte odlaže u odlagač
- igrač  koji  nastavlja  igru  zadržava  svoje  karte,  te  postavlja  ulog  na  polje  Bet  u dvostrukom iznosu od početnog (Ante)

Igrač ima mogućnost zamjene jedne karte, u kojem slučaju jednu od svojih pet karata (onu koju  želi  zamijeniti)  postavlja  ispred  svog  polja  i  na  nju  ulaže  iznos  jednak  početnom iznosu ili dvije karte, u kojem slučaju dvije od svojih pet karan postavlja ispred svog polja i na njih ulaže dvostruki iznos od početnog uloga (Ante)
Kupljenu kartu(e) igrač smije pogledati, te zatim mora odlučiti hoće li: 
- zadržati karte, nastaviti igru i postaviti dvostruki ulog na Bet ili
- odustati, i vratiti karte u kojem slučaju gubi ulog Ante

Nakon što su svi igrači stavili Bet, krupje otvara svoje karte. Cilj igre je postići bolju (jaču) kombinaciju karata od krupjea, pod uvjetom da se krupje kvalificira. Igrači koji imaju slabiju kombinaciju od krupjea gube svoj ulog (Ante i Bet).

Ukoliko  se  krupje  ne  kvalificira  (ne  ostvari  barem  najslabiju  kombinaciju  As/Kralj), igračima se isplaćuje samo početni ulog.