MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Pravila promotivnih turnira u igri na sreću "Slot turnir"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) društvo Interigre d.o.o. , Karlovačka cesta 36b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) koje zastupa direktor Samed Hadžiaganović i prokurist Milan Krnić, dana 12.06.2020. donijelo je: 

PRAVILA PROMOTIVNIH TURNIRA U IGRI NA SREĆU„Slot Turnir - Reel Tournament“
NAZIV, PRIPREĐIVAČ, SVRHA, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Članak 1.
(1) Naziv Turnira je: „Slot Turnir - Reel Tournament“
(2) Priređivač turnira je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb,OIB: 57930981912
(3) Svrha priređivanja turnira je promidžba Casina Zadar, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Turnir se održava od 07.07.2020 - 29.09.2020. godine.
(5) Turnir se održava na području grada Zadra, u Casinu Zadar, IV. Gardijske brigade 1, 23000 Zadar.

OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA
Članak 2.
(1) Pravila turnira u daljnjem tekstu: Pravila, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača turnira https://www.facebook.com/casinoadmiral/ te Web stranice http://www.casinoadmiral.hr/ prije početka priređivanja turnira.

UVJETI SUDJELOVANJA
Članak 3.
(1) U turniru može sudjelovati svaka punoljetna osoba koja se registrira za sudjelovanje u turniru najkasnije do prije početka održavanja svakog pojedinog turnira ili ukoliko vrsta turnira dopušta kasnu registraciju
(2) Svaki sudionik turnira svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatosti prihvaćanje ovih Pravila.
(3) U turniru nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji,supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa Priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga automat kluba i boravka u prostoru casina.
(4) Minimalni broj sudionika po kolu je 4.


SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI
Članak 4.
Svaki sudionik sudjelovanjem u Turniru prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje Priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV, radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapisa o njegovom sudjelovanju i/ili dobitniku u turniru bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video zapise.

ODVIJANJE TURNIRA
Članak 5.
Turnir se odvija na sljedeći način: 
• „Slot Turnir – Reel Tournament“ je besplatan turnir u kojem uz pravovremenu prijavu mogu sudjelovati svi gosti u Casino-u 
• Igrač ima pravo na samo jedno sudjelovanje na pojedinom turniru, te ponovno sudjelovanje na istom turniru („re- entry“) nije dozvoljeno
• Minimum igrača po krugu je 4
• Turnir se održava na, od priređivača, unaprijed zadanim aparatima
• Turnir se igra u virtualnim kreditima na zadanom aparatu 
• Trajanje jednog kvalifikacijskog kruga je 5 minuta, a odbrojavanje je prikazano na zadanom aparatu 
• Održati će se 6 kvalifikacijskih krugova po 5 minuta
• Svi igrači počinju sa 0 (nula) kredita s ciljem postići što veći broj kredita unutar zadanog vremenskog perioda
• 6 (šest) najboljih rezultata, odnosno pobjednik iz svakog kvalifikacijskog kruga sudjeluje u finalnom krugu turnira
• U slučaju da je broj kvalifikacijskih krugova manji od 6 u finalni krug ide pobjednik iz svakog odigranog kvalifikacijskog kruga i najbolji drugoplasirani po broju osvojenih bodova.
• Broj drugoplasiranih koji ulaze u finalni krug ovisi o broju odigranih kvalifikacijskih krugova.
• Trajanje finalnog kruga je 5 minuta, a odbrojavanje je prikazano na zadanom aparatu
• Svi igrači finalnog kruga počinju sa 0 (nula) kredita s ciljem postići što veći broj kredita unutar zadanog vremenskog perioda 
• Prva 3 igrača sa najvećim završnim iznosom kredita na kraju finalnog kruga osvajaju nagrade 
• Prvo mjesto se nagrađuje sa 750,00 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na aparatima za igre na sreću 
• Drugo mjesto se nagrađuje sa 500,00 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na aparatima za igre na sreću 
• Treće mjesto se nagrađuje sa 250,00 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na aparatima za igre na sreću 
RASPORED TURNIRA
Članak 6. 
U Casinu Zadar u periodu od 07.07.2020. do 29.09.2020., svakog petka održavaju se turniri sa nagradama od 750,00 kn, 500,00 kn i 250,00 kn iskoristivim na aparatima za igre na sreću: 
DAN VRIJEME ODRŽAVANJA VRIJEME FINALA VRSTA TURNIRA BUY-IN
UTORAK
07.07.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
14.07.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
21.07.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
28.07.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
04.08.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
11.08.2020. 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
18.08.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
25.08.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
01.09.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
08.09.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
15.09.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
22.09.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
UTORAK
29.09.2020 20:00 – 22:00 22:00 – 22:05 SLOT TURNIR 0,00 KN
PREKID TURNIRA
Članak 7.
Turnir se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu turnira biti će obaviješteni putem Facebook stranice Priređivača turnira https://www.facebook.com/casinoadmiral/ te Web stranice http://www.casinoadmiral.hr. 

OSTALE ODREDBE
Članak 8.
Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost. 

Članak 9. 
U slučaju spora između igrača i Priređivača ovog turnira, nadležan je sud u Zagrebu.